Beata Hawryłko-Zygmunt, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna (Lublin)

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychodynamiczną (certyfikat nr 65 wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej) z 20-sto letnim doświadczeniem w obszarze pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Mazowieckim Centrum Psychiatrii i Neurologii, Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Warszawie, w Ośrodku Adopcyjnym w Lublinie, w placówkach wsparcia dziennego w Lublinie udzielających pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom. Od wielu lat prowadzę psychoterapię w ramach praktyki prywatnej.

Głównym obszarem mojego zaangażowania jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych, psychoterapia grupowa i terapia pary w ujęciu psychodynamicznym.

Od ponad 10 lat związana jestem z Ośrodkiem Terapii Psychodynamicznej w Lublinie, którego jestem jedną ze współzałożycielek. Prowadzę tam psychoterapię pacjentów dorosłych z objawami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, trudności w życiu zawodowym, rodzinnym i w budowaniu bliskich relacji.

Zakładając ten Ośrodek przyświecała nam idea zaproponowania pacjentom pomocy i procesu leczenia na rzetelnym, opartym o jasne zasady teoretyczne, skutecznym, sprawdzonym w praktyce klinicznej systemie diagnozy i terapii.

Takie kryteria spełnia koncepcja psychodynamiczna reprezentowana przez środowisko Krakowskiego Centrum Psychoterapii, które ukształtowało mnie jako psychoterapeutę przez wieloletni proces nauki (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej), superwizji i współpracy. Paradygmat psychodynamiczny daje terapeucie możliwość zaproponowania pomocy gwarantującej skuteczne, utrzymujące się trwale w życiu zmiany, osobom o zróżnicowanej diagnozie i symptomatologii.