Psychoterapia psychodynamiczna

Podejście psychodynamiczne zakłada, że problemy i trudności, których doświadczamy na co dzień są pochodną naszej struktury wewnętrznej. Struktura ta odzwierciedla się na zewnątrz w cechach naszej osobowości i jakości naszych relacji z ludźmi. Część naszych zachowań jest w obszarze naszej świadomości i na nią możemy mieć wpływ. To ta zdrowa część nas, refleksyjna, na której bazuje proces terapii. W obszarze naszego problemu, jesteśmy jednak zdominowani przez nieświadomość i przymus powtarzania niekorzystnych dla nas wzorców relacji i niedojrzałych mechanizmów obronnych, które uniemożliwiają nam poczucie satysfakcji w życiu, bądź są przyczyną dokuczliwych objawów.

Dlatego celem psychoterapii psychodynamicznej nie tylko jest chwilowa zmiana nastroju, czy pozbycie się objawów, ale zmiana nieświadomych obrazów obiektów i intrapsychicznych relacji, które są przyczyną problemów, z którymi borykamy się w życiu. Przy tych zaburzeniach, gdzie konieczna jest głównie zmiana nawyków behawioralnych pacjenta terapia psychodynamiczna ma mniejsze efekty i zalecana są inne poprzedzające terapię formy pomocy (np. terapia uzależnień).