Superwizja

Superwizja jest niezbędnym narzędziem efektywnej pracy i rozwoju zawodowego. Poprzez ugruntowanie teoretyczne, wymianę doświadczeń wprowadza rozumienie, pozwala reflektować przeciwprzeniesienie i procesy zachodzące w relacji terapeutycznej i pomocowej. Umożliwia prowadzenie efektywnego procesu terapeutycznego, rozwój zawodowy, jednocześnie przeciwdziałając wypaleniu.

Jestem superwizorem socjoterapii i treningu interpersonalnego PTP. Posiadam doświadczenie i kwalifikacje w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej. Od kilku lat realizuję superwizje szkoleniowe dla kursantów i absolwentów KCP.

Prowadzę również superwizję w obszarze pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wsparcie superwizyjne instytucji edukacyjnych, pomocowych, leczniczych, wspierając kadrę w procesie rozumienia problemów swoich podopiecznych przez zastosowanie w praktyce psychodynamicznego modelu pracy i rozumienia psychopatologii.

Model ten zakłada, że tym co pomaga osobie udzielającej pomocy osiągnąć zamierzone zmiany w pracy jest:

  1. rodzaj relacji, jaki powstaje między pacjentem a pomagającym, który z jednej strony ze względu na tendencje pacjenta jest diagnostyczny, z drugiej zaś, żeby można było mówić o leczącej funkcji kontaktu, pomagający musi mieć świadomość, że to co korzystne dla jednego typu klienta dla innego mogą okazać się nieskuteczne i niekorzystne;
  2. trafna diagnoza adekwatna uwarunkowań osobowościowych klienta, jego możliwości rozwojowych i ograniczeń, oparta o rzetelna wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej psychiatrii.

Superwizja stanowi źródło oparcia dla osoby udzielającej pomocy w tych dwóch obszarach, dając wskazówki do pracy na podstawie analizy relacji pomocowej i odnoszenia faktów z życia pacjenta do rzetelnej wiedzy na temat możliwości ograniczeń określonych typów osobowości.

Więcej informacji i zapisy tutaj.

Superwizowane placówki i zespoły:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Puławach,
Grupa superwizyjna w Lublinie.