Psychodynamiczna tarapia pary (Terapia par – Lublin)

W podejściu psychodynamicznym terapii par zakłada się, że objawy pochodzą z nieświadomych konfliktów wewnętrznych. Psychodynamiczna koncepcja terapii par uwzględnia wymiar interpersonalny i intrapsychiczny – skupiając się na konfliktach wewnętrznych małżonków.

Związki podlegają rozwojowi i przechodzą kryzysy. Do kryzysów dochodzi w każdym długotrwałym związku. Same w sobie nie są one patologią. Patologią jest ich unikanie.

Patowa sytuacja następuje wtedy gdy partnerzy toczą wspólną grę, powtarzając w ten sposób nierozwiązany ten sam podstawowy konflikt utrwalony w dzieciństwie. Ten wspólny konflikt jest rozgrywany w parze tak, że jeden partner realizuje w swoim zachowaniu wyparte aspekty zachowania drugiego. Zachowanie jednego partnera uzasadnia i potwierdza zachowanie drugiego partnera. Im silniej dane wyobrażenie jednego z partnerów musi być wyparte, tym bardziej narzuca się potrzeba kompensacji w zachowaniu u drugiego partnera. To, co przyciąga partnerów, później – na skutek powrotu treści wypartych u nich obojga – staje się podstawą sytuacji patowej.