Treningi i Szkolenia

Jako współpracownik merytoryczny KCP prowadzę od 10 lat zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Jestem rekomendowanym przez PTP trenerem warsztatu umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego (certyfikat nr 29)

Prowadzę treningi interpersonalne i inne grupowe formy rozwoju zawodowego osób pracujących w obszarze kontaktu z drugim człowiekiem. Oparcie na paradygmacie psychoanalitycznym daje bardzo szerokie możliwości nie tylko psychoterapeucie, ale także ów paradygmat może być on z powodzeniem wykorzystany w różnych  formach pomocy psychologicznej i socjoterapii, jak i pomocy społecznej oraz w służbie zdrowia.

Od 2010 roku prowadzę kursy specjalistyczne i szkolenia dla pracowników pomocy społecznej dotyczące pracy z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną, diagnozy potrzeb zdrowotnych i rodzaju relacji pomocowej .